"Doğal Lezzeti Keşfet"

AGB

Çalışma Koşulları

YAYLA-Türk Lebensmittelvertrieb GmbH

 

Şirketinin Genel Çalışma Koşulları

 

 

 

 1. Geçerlilik Alanı

 

Mal ve hizmet işlerimiz çerçevesinde tüm mevcut ve müstakbel sözleşmeler için yalnızca aşağıdaki şartlar esastır. Sözleşme taraflarının bunlara aykırı olan şartları, ancak şirket müdürümüz tarafından açıkça kabul edilmeleri durumunda geçerlidir.

 

 

 

2. Teklif, Sözleşme Akdi

 

Tekliflerimiz esas olarak bağlayıcı değildir. Tüm sözleşmeler, yazılı sipariş onayımızla birlikte, en geç malın teslimiyle meydana gelir. Ek anlaşmalar, ancak tarafımızdan yazılı olarak onaylanmışsa bağlayıcıdır.

 

 

 

3. Fiyatlar

 

Açıkça aksi kararlaştırılmamışsa, fiyatlarımız gönderim yerinden piyasada bilinen ambalajlar dahil olarak, artı yasal KDV ile geçerlidir. Federal Almanya dışına yapılan teslimatlarda gümrük ve diğer çıkış masrafları alıcıya ayrı olarak fatura edilir.

 

Eğer yazılı olarak başka bir şey kararlaştırılmamışsa, ödeme fatura alındığında derhal, net olarak yapılmalıdır.

 

 

 

4. Teslimat

 

Şirketimiz kısmi teslimatlar da yapmaya yetkilidir. Talep üzerine teslimat kararlaştırılmışsa, sözleşme partneri uygun bir süre içerisinde talepte bulunmak zorundadır.

 

Bizden kaynaklanmayan teslimat gecikmeleri, bize teslimatı, ortaya çıkan aksaklık süresince erteleme ya da sözleşmeden geri çekilme hakkı verir.

 

 

 

5. Kusurlarla ilgili Haklar

 

Gözle görülür kusurlar ya da kusurlu sapmalar mal alındıktan sonra en geç 24 saat içerisinde ihtar edilmelidir. Sözlü ya da telefonla yapılan şikayetlerin mutlaka yazılı olarak onaylanması gerekir.

 

Resmi numune alımlarında mutlaka bir karşılaştırma numunesi talep edilmeli ve gecikmeden, memur tarafından resmi mühürlü haliyle karşılaştırma araştırması için tarafımıza gönderilmelidir.

 

Müşterinin haklı ve zamanında yapılan kusur ihtarlarında kendi seçimimize bağlı olarak düzeltme ya da malın iadesi karşılığında yeni teslimat yapma hakkına sahibiz.

 

Kusurun tarafımızdan gelen kasıtlı ya da kaba ihmale bir hareketten kaynaklanmaması durumunda, alıcının başka zarar tazmini hakları yoktur.

 

 

 

6. Mahsup ve Elde Tutma

 

Alıcı, alacaklarımızı ancak tartışmasız ya da kesinleşmiş alacaklarımızı mahsup edebilir ya da elde tutma haklarını uygulamayabilir.

 

 

 

7. Mülkiyet Kaydı

 

Teslim edilen mallar, mülkiyet kaydıyla teslim edilir. Teslim edilen malın mülkiyeti, ancak aramızdaki iş ilişkisinden doğan tüm alacaklar tamamen kapatıldığında alıcıya geçer.

 

Alıcının teslim edilen malı daha önce elden çıkarması durumunda, işbu suretle satıştan doğan alacaklarını tarafımıza devreder.

 

 

 

8. Geçerli Hukuk / İcra Yeri

 

Bu sözleşme ve tarafların kendi aralarındaki tüm hukuki ilişkileri yalnızca Federal Almanya Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. BM satış hukukunun (CISG) geçerliliği söz konusu değildir.

 

Her iki tarafın yükümlülüklerinin icra yeri Krefeld’dir.

 

 

 

Son güncelleme tarihi: 22. Haziran 2009

YAYLA Türk Lebensmittelvertrieb GmbH

 

Emil-Schäfer-Straße 18  .  D-47800 Krefeld

Telefon: +49 (0)21 51 / 57 997-0

Telefax +49 (0) 21 51 / 47 68 77

E-Mail:  info@yayla-tuerk.de

Online: www.yayla-tuerk.de